POLITYKA PRYWATNOŚCI platformy internetowej modalab.pl

W niniejszej Polityce informujemy Użytkowników naszej strony modalab.pl o tym w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, na jakich podstawach prawnych dokonujemy przetwarzania danych osobowych oraz jakie prawa mają Użytkownicy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest: iKNOW2 sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-031, ul. Szpitalna 8, lok.6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000808402, posiadająca numer NIP 7010949382 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty email, pisząc na adres admin@iknowagency.comwe wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych i praw z nimi związanych, które wskazujemy poniżej.

Administrator nie gromadzi danych osobowych użytkowników strony modalab.pl za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane osobowe w celu nawiązania kontaktu mailowego (dane kontaktowe). W takich wypadkach Administrator przetwarza wyłącznie imię i adres poczty email Użytkownika oraz dane zawarte w treści wiadomości. Adres email podawany jest przez Użytkownika dobrowolnie, brak jego podania spowoduje niemożność wysłania odpowiedzi na jego zapytanie. Ponadto Administrator gromadzi dane użytkowników wynikające z ich aktywności w mediach społecznościowych (tj. dane zawarte w postach zamieszczanych przez użytkowników oraz kliknięcia „Lubię to!” w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram Administratora lub w postach użytkowników, w których oznaczono konta społecznościowe Administratora lub zdjęcia z serwisów Administratora).

Administrator przetwarza dane na następującej podstawie prawnej:

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie zgody użytkownika, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana i została wyrażona
art. 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Administrator przetwarza dane przez następujący czas:
Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Administrator nie przechowuje Pana/Pani danych przez okresy dłuższe niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

Pana/Pani dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).

Użytkownikom naszej strony przysługują następujące prawa:

Na stronie modalab.pl mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych naszych partnerów, które nie należą do Administratora. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach.

Informujemy że na wszystkich podstronach witryny modalab.pl wykorzystywane są pliki cookies.

 1. Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane w komputerach użytkowników lub innych urządzeniach mobilnych (trwale lub tymczasowo) podczas wizyty na danej stronie internetowej. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętania tożsamości urządzeń, nie zaś ich użytkowników.
 2. Nasza strona korzysta z plików cookies do rozpoznawania danego użytkownika oraz zapamiętywania jego preferencji i ustawień. Umożliwia to dokładne rozpoznanie indywidualnych potrzeb użytkownika, a co za tym idzie zaproponowanie mu lepszych, spełniających jego oczekiwania, usług. Ponadto pliki cookies używane są także w celach marketingowych oraz statystycznych. Korzystamy z nich aby:
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik modalab.pl może nie wyrazić zgody na umieszczenie ciasteczek w jego komputerze lub urządzeniu mobilnym. W tym celu należy skorzystać z możliwości zablokowania zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej, czyli dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Zablokowanie plików cookies może, w niektórych przypadkach, skutkować brakiem możliwości korzystania z pewnych funkcjonalności naszej strony.
 3. Serwis modalab.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu iKNOW2 sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-031, ul. Szpitalna 8, lok.6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000808402, posiadająca numer NIP 7010949382.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadzone zostały środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

ZMIANY I AKTUALIZACJE

Regularnie przeglądamy naszą Politykę prywatności i dokonujemy jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, wytyczne, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany naszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe o ile będzie ona miała wpływ na brzmienie niniejszej Polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów i podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce dnia 15 stycznia 2021 r.